JU Služba za zapošljavanje ZDK, u suradnji s Federalnim zavodom za zapošljavanje i Ministarstvom za braniteljska  pitanja ZDK, počinje realizaciju Programa sufinanciranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida i poginulih branitelja u 2019. godini.

Programom je predviđeno zapošljavanje djece šehida i poginulih branitelja, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih osoba dan prije prijave poslodavca na Javni poziv, sa završenom visokom ili višom stručnom spremom, uz zasnivanje radnog odnosa na period od dvanaest (12) mjeseci, ili srednjom i nižom stručnom spremom uz zasnivanje radnog odnosa na period od šest (6) mjeseci.

Služba poslodavcu mjesečno isplaćuje/refundira iznos od 600,00 KM za osobe s visokom ili višom stručnom spremom u trajanju od 12 mjeseci i 600,00 KM za osobe sa srednjom i nižom stručnom spremom u trajanju od šest (6) mjeseci, a koji obuhvata dio troškova obaveznih doprinosa i/ili dio neto plaće.

Programom je također predviđeno i samozapošljavanje djece šehida i poginulih branitelja, odnosno sufinanciranje pokretanja njihovog biznisa. U ovom slučaju Služba mjesečno isplaćuje/refundira iznos od 600,00 KM na period od 12 mjeseci bez obzira na stručnu spremu aplikanta.

Za realizaciju Programa sufinanciranja zapošljavanja djece šehida i poginulih branitelja predviđena su sredstva u iznosu od 200.000 KM, od čega 100.000 KM osigurava Ministarstvo za braniteljska pitanja ZDK, a 100.000 KM Federalni zavod za zapošljavanje.

Javni poziv je objavljen 12.11.2019. godine i ostaje otvoren do utroška sredstava.

Na stranici JU Služba za zapošljavanje ZDK  možete preuzeti tekst Javnog poziva, te obrasce Prijave na isti.