Obavještavaju se poljoprivrednici Općine Žepče koji planiraju u 2019.godini aplicirati na novčane poticaje iz oblasti poljoprivrede Federalnog ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, da su, sukladno članku 6. Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja  proizvodnji („Sl.novine F BIH“ broj 32/17). dužni prijaviti plan poljoprivredne proizvodnje za 2020. godinu.


Prijava se podnosi Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK na  obrascu PPP najkasnije do 15. 11 2019.Obrazac se može preuzeti na stranicama:  www.fmpvs.gov.ba;  www:opcina-zepce.com, info pultu općine Žepče ili uredu broj 12.


Ispunjeni i potpisani obrasci se dostavljaju direktno ili putem Službe za gospodarstvo i financije opčine Žepče na adresu: Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Kučuković broj 2, 72 000 Zenica.