Ponedjeljak, Ožujak 27, 2017

Uski banneri gore br 1

Radio Banner uski gore (2)

Radio 2

U Žepču Anketa o obrazovanju odraslih u FBiH od 1. veljače do 31. ožujka

Na području općine Žepče u razdoblju od 1. veljače do 31. ožujka  2017. godine, u skladu s Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH, provodit će se Anketa o obrazovanju odraslih u Federaciji BiH.


Anketiranje domaćinstava na terenu obavljati će anketar ovlašten od strane Federalnog zavoda za statistiku, navodi se na mrežnoj stranici  Općine Grude.


Anketa o obrazovanju odraslih je istraživanje koje je usmjereno na osobe starosti 25-64 godine koje žive u privatnim domaćinstvima. Svrha je istraživanja prikupljanje informacija o učešću promatranih osoba u svim oblicima cjeloživotnog učenja - formalno, neformalno i informalno učenje.


Istraživanje se provodi na uzorku izabranih domaćinstava, a anketom se prikupljaju i informacije o poznavanju stranih jezika ispitanika.


Anketa o obrazovanju odraslih se provodi u svim zemljama članicama Europske unije, državama EFTA i državama kandidatima za članstvo u EU, prema jedinstvenoj metodologiji propisanoj od Eurostat-a, što osigurava međunarodnu usporedivost podataka.


Prikupljeni podaci za pojedince i domaćinstva su povjerljivi i koristiti će se isključivo u statističke svrhe u skladu sa članom 37. Zakona o statistici Federacije BiH ("Službene novine FBIH" broj 63/03 i 9/09) i Zakonom o zaštiti osobnih podataka Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 49/06).