Gosti sjednice pozdravili su nazočne, zahvalili se na pozivu, istaknuli kvalitetu u svestranom radu žepačkog Udruženja. Osvrnuli su se posebno na proteste održane u Sarajevu 25. listopada i iskazali puno povjerenje Vladi FBiH i parlamentarnim strukturama da će u obećanom roku ispuniti sva obećanja, a posebno osnovno – porast mirovina sukladno zahtjevima iskazanim na protestima.

Nažalost, umjesto da se ovaj praznik umirovljenika obilježi svečano dogodili su se protesti bez neželjenih scena. Više informacija o radu i aktivnostima, njihovim efektima i troškovima podnio je predsjednik Izvršnog odbora gospodin Vlado Marković. Podnijeta je informacija i bogatom repertoaru šahovskim natjecanjem ( tradicionalni godišnji turnir, susret sa ŠK „Žepče“ , te dva lijepa gostovanja u Željeznom Polju). Bilo je i osvrta na troškove ovih natjecanja uz primjedbe na njihovu učestalost i smanjenje troškova. Pohvaljena je aktivnost oko organizacije sudjelovanja u emisiji „TV Bingo show“, kada je žepačko Udruženje na pravi način predstavljeno široj javnosti.

Povoljan je i financijski efekt, jer je ostalo cca 6.000 KM viška sredstava po odbitku troškova. Dana je i informacija o izletima mjesnih udruženja u tekućoj godini kojima je obuhvaćeno oko 500 članova. Dio troškova snosilo je Udruženje uz pohvalu osobnu participaciju sudionika izleta u istim.

Podnesena je i informacija o protestima pred zgradom Vlade F BiH u Sarajevu. Na istom je bilo preko 15.000 umirovljenika koji su pokazali snagu, jedinstvo i solidarnost u pravom trenutku. Rezultiralo je time da je Vlada F BiH isti dan prihvatila sve zahtjeve najstarije populacije.

Dana je informacija o (pred)izbornim aktivnostima, koji su obavljeni u čitavom Udruženju i svim mjesnim udruženjima. Promjene u organima stupiće na snagu krajem ožujka iduće godine. Predloženo je 25 delegata Skupštine, 7 članova Izvršnog odbora, te 3 redovna i 3 rezervna člana Nadzornog odbora. Također su izvršene promjene u pojedinim odborima i povjerenstvima mjesnih udruženja. U naredna 3 mjeseca izvršit će se potrebne radnje, kako bi novi mandat ušlo s novom kvalitetom baziranoj na predloženim pojedincima.

Dat je i presjek trenutnog stanja poslovanja. Financijska situacija je stabilna i sve se obveze podmiruju na vrijeme. Nema neizvršenih obveza. U tijeku godine obavljene su 242 posjete našim članovima radi predaje poklon paketa ili pomoći u lijekovima i hrani . Nažalost, ove godine je umro 91 član našeg Udruženja i za sve je na vrijeme isplaćena propisana posmrtnina. Svim sudionicima podijeljene su liste predloženih kandidata za pojedine organe i isti će biti tema rasprave u idućem periodu.

Donesena je i odluka o privremenom financiranju Udruženja za I kvartal 2018. godine u iznosu od 15. 000 KM, koja će biti validna dok se službeno na organima upravljanja ne usvoji za plan 2018. godinu.

Na narednoj sjednici Skupštine bit će podijeljena i priznanja pojedinim organizacijama i zasluženim pojedincima za predan rad u Udruženju i dobru suradnju s istim. Nakon toga organiziran je ručak za sve sudionike sjednice u restoranu „Armani centra“, gdje je nastavljeno druženje uz prigodan domjenak.

(predsjednik Izvršnog odbora gospodin Vlado Marković)