Uski banneri gore br 1

Radio Banner uski gore (2)

Radio 2

U Zenici sastanak o borbi i prevenciji protiv terorizma

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

iz Bugojna, Busovače, Gornjeg Vakufa, Jajca, Kaknja, Maglaja, Travnika, Visokog, Viteza, Zavidovića, Zenice i Žepča razgovarali o Strategiji BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma.

"Osnovni cilj sastanka je da predstavnici civilnog društva, lokalnih vlasti i policije daju svoj doprinos u razvoju akcionog plana za prevenciju i borbu protiv terorizma i prevenciju mržnje i nasilnog ekstremizma. Mi to vidimo kao problem cjelokupnog društva, ne samo organa reda. Građani moraju reći na koji način oni mogu doprinijeti i koje su to točke koje su urgentne i koje moraju biti uključene u ovaj plan" rekao je Samir Bašić, predstavnik OSCE-a BiH. 

U sklopu sastanka obavljene su konzultacije o akcionom planu za prevenciju mržnje i borbu protiv nasilnog ekstremizma, kojim se nastoji da građani u okviru svojih lokalnih zajednica daju veći doprinos u razvoju plana. 

"Strateški dokument za borbu protiv terorizma u BiH je neophodan, jer će se na temelju njega graditi akcioni planovi na svim nivoima vlasti, od lokalnog do državnog nivoa. U akcionom planu će biti jasno definirani indikatori i koraci za implementaciju, odnosno rješavanje eventualnih problema" istakla je Lejla Čopelj, stručna savjetnica za borbu protiv terorizma u Ministarstvu sigurnosti BiH.