Uski banneri gore br 1

Radio Banner uski gore (2)

Radio Žepče

Ministar Martić: Suglasnost za dionicu Doboj jug-Ozimica

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 Na taj način su stvoreni svi preduvjeti za okončanje postupka ishođenja građevinske dozvole za izgradnju novih 25,77 km autoceste na ovom koridoru.

Izdavanjem ove urbanističke suglasnosti, otklonjene su i posljednje administrativne prepreke na daljnjoj izgradnji ove značajne dionice autoceste na Koridoru V-c. 

Riječ je o jednoj od zahtjevnijih dionica na kojoj se planira tzv. “cut&cover” sistem izgradnje konstrukcije tunela.

Kako trasa dijelom prolazi i kroz relativno naseljena mjesta (Tešanjka, Medakovo, Alispahići. N. Šeher, Ljubatovići...) te je na nekim mjestima u koliziji s postojećim vodotocima, planirana je i regulacija rijeka, sukladno izdanim vodnim aktima. 

Također se planira rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih prometnica i prometnica nižeg reda, koje su u koliziji s projektiranom trasom autoceste. 

Predviđena je i izgradnja tunela “Crni Vrh” dužine 1800 m. 

Na kraju poddionice, trasa se uklapa u sljedeću poddionicu Ozimica - Poprikuše. 

Ovaj nastavak realizacije projekta Autoceste na koridoru V-c će svakako donijeti novo upošljavanje građevinske operative i omogućiti daljnji zamah u investiranju i zapošljavanju domaće kvalificirane stručne radne snage, rekao je ovim povodom ministar Martić.