Na taj način su stvoreni svi preduvjeti za okončanje postupka ishođenja građevinske dozvole za izgradnju novih 25,77 km autoceste na ovom koridoru.

Izdavanjem ove urbanističke suglasnosti, otklonjene su i posljednje administrativne prepreke na daljnjoj izgradnji ove značajne dionice autoceste na Koridoru V-c. 

Riječ je o jednoj od zahtjevnijih dionica na kojoj se planira tzv. “cut&cover” sistem izgradnje konstrukcije tunela.

Kako trasa dijelom prolazi i kroz relativno naseljena mjesta (Tešanjka, Medakovo, Alispahići. N. Šeher, Ljubatovići...) te je na nekim mjestima u koliziji s postojećim vodotocima, planirana je i regulacija rijeka, sukladno izdanim vodnim aktima. 

Također se planira rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih prometnica i prometnica nižeg reda, koje su u koliziji s projektiranom trasom autoceste. 

Predviđena je i izgradnja tunela “Crni Vrh” dužine 1800 m. 

Na kraju poddionice, trasa se uklapa u sljedeću poddionicu Ozimica - Poprikuše. 

Ovaj nastavak realizacije projekta Autoceste na koridoru V-c će svakako donijeti novo upošljavanje građevinske operative i omogućiti daljnji zamah u investiranju i zapošljavanju domaće kvalificirane stručne radne snage, rekao je ovim povodom ministar Martić.