Vlada ZDK usvojila izvještaj o utrošku sredstava Ministarstva za braniteljska pitanja za 2018. godinu

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je Izvještaj o utrošku sredstava Ministarstva za braniteljska pitanja za 2018. godinu, proračun usvojen u 100 postotnom obujmu. 

Sudeći prema podacima iz izvještaja, prethodna godina je s aspekta ostvarivanja prava braniteljske populacije bila financijski najuspješnija od osnivanja ovog ministarstva.

Od 9.508.000,00 KM koliko je bilo planirano Programom utroška sredstava Ministarstva za braniteljska pitanja u 2018. godini, utrošeno je 9.494.621,26 KM ili 99,86 posto. Najznačajniji transferi koji se tiču ostvarivanja prava pripadnika braniteljske populacije bili su:

-Medicinska rehabilitacija gdje je na banjsko-klimatsko liječenje u tri rehabilitacijska centra upućeno ukupno 375 pripadnika braniteljske populacije, za što je utrošeno gotovo 300.000,00 KM,


-Ugovor o stipendiranju sklopljen je sa 1.848 studenata, za što je utrošeno preko 2.000.000,00 KM,


-Kroz programe zapošljavanja i samozapošljavanja utrošena su sredstva u iznosu od skoro 1.700.000,00 KM i potpomognuto zapošljavanje i samozapošljavanje 292 osobe,


-Za pomoć u slučaju izvanrednih okolnosti, teške materijalne situacije i nezaposlenosti utrošeno je 935.000,00 KM i to za 4.157 pripadnika braniteljske populacije, a u programu pomoći u liječenju odobrena su sredstva za 2.858 pripadnika braniteljske populacije, za što je utrošeno 1.036.050,00 KM,


-Po programu stambenog zbrinjavanja, za koji je ovaj sastav Vlade ZDK raspisivao javni poziv sve četiri godine, u 2018. godini odobrena su sredstva za 144 pripadnika braniteljske populacije i utrošeno 1.150.000,00 KM. Zbog velikog broja zahtjeva dio predmeta s ovog transfera je prebačen u proračunsku 2019. godinu i postaje prioritet u rješavanju,


-Za nabavku udžbenika odobrena je pomoć za 2.511 korisnika i utrošeno 328.850,00 KM.

-Pored toga, značajna sredstva su utrošena za uređenje šehidskih mezarja, podizanje nišana i izgradnju spomenika, nabavku ortopedskih pomagala, zdravstvenu zaštitu neosiguranih lica, ali i za invalidski sport, značajne događaje iz obrambeno-oslobodilačkog rata, domovinskog rata i narodno-oslobodilačkog rata, kao i projekte udruženja proizašlih iz rata.

"Zahvaljujem se svima onima koji su na bilo koji način doprinijeli realizaciji postavljenih zadataka, a posebno uposlenicima Ministarstva za braniteljska pitanja, općinskih službi nadležnih za braniteljsko-invalidsku zaštitu i udruženjima kantonalnog i općinskog nivoa. Samo jedinstveni možemo služiti građanima i biti na dispoziciji svim pripadnicima braniteljske populacije", naglašava Fahrudin Čolaković, ministar za braniteljska pitanja u Vladi ZDK.

Visok nivo izvršenja razdjela resornog ministarstva ukazuje ne samo na pravilno planiranje rashoda, nego i na sve veće potrebe braniteljske populacije. To se posebno očituje na transferima za stipendiranje studenata, gdje sredstva nisu dostatna za dodjelu stipendija svim aplikantima iako se izdvajanja za stipendije svake godine povećavaju, transferu za pomoć za stambeno zbrinjavanje, transferu za liječenje i izvanrednu novčanu pomoć, kao i transferu za medicinsku rehabilitaciju, za koje svake godine raste potreba braniteljske populacije.

Raspodjela proračuna FBiH: Restriktivna proračunska politika

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Jučer je u Sarajevu održana sjednica Doma naroda gdje su osim biranja delegata iz klubova naroda pokrenuta i neka druga pitanja.

Za građane BiH možda i najvažnije stavke našle su se na dnevnom redu pa je tako osim izglasanog i podržanog proračuna federacije bilo govora i o povećanju mirovina, stambenom zbrinjavanju mladih ali i ulaganju u infrastrukturu u BiH. 

Federalni premijer Fadil Novalić zamolio je delegate da podrže proračun u iznosu od 2.653.000.000 KM, kako bi mogao stupiti na snagu, jer je još ranije usvojen u Predstavničkom domu Federalnog parlamenta.

- Vlada nastavlja s restriktivnom proračunskom politikom usmjerenom ka ograničavanju rasta tekuće potrošnje kako bi više sredstava bilo usmjereno na kapitalne investicije - ustvrdio je Novalić.

U okviru kapitalnih transfera javnim poduzećima najznačajnija povećanja sredstava, kaže, odnose se na unapređenje avio prometa Federacije BiH – JP "Aerodrom Mostar", gdje je povećanje u odnosu na prethodnu godinu jedan milijun KM, kao i za unapređenje avio prometa Federacije za aerodrome u Tuzli i Sarajevu te kapitalni transfer javnim poduzećima - za sufinanciranje izgradnje željezničke infrastrukture u iznosu 13 milijuna KM.

- U cilju poboljšanja položaja mlađih kategorija stanovništva i prepoznajući potrebu za rješavanjem njihovih osnovnih egzistencijalnih pitanja planirana su sredstva u iznosu od 15 milijuna KM kao subordinirani dug prema Union banci, koja će biti usmjerena za rješavanje stambenog pitanja navedene kategorije stanovništva - rekao je Novalić.

Također, 10 milijuna KM predviđeno je na razdjelu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u svrhu uvezivanja staža za uposlene, od čega se devet milijuna KM odnosi na poduzeća u vlasništvu Federacije BiH, a jedan milijun maraka se odnosi na uvezivanje staža za uposlenike privatnih poduzeća.

U okviru kategorije tekućih rashoda najznačajnije povećanje se odnosi na tekuće transfere i druge tekuće rashode.

- Planirano povećanje tekućih transfera u 2019. godini odnosi se prvenstveno na povećanje transfera za MIO/PIO za 30,2 milijuna KM u odnosu na Budžet za 2018. godinu, uslijed povećanog izdvajanja po osnovu člana 129. Zakona o MIO/PIO  i Zakona o prijevremenom povoljnijem penzioniranju branilaca obrambeno-oslobodilačkog rata, te povećanje transfera za Zavod za zdravstveno osiguranje i reosiguranje FBiH u iznosu od 2,5 milijuna KM koje se odnosi na financiranje programa Fonda solidarnosti (nabavka citostatika za liječenje melanoma i nabavka tuberkulostatika) - naveo je Novalić. 

Potvrdio je da Vlada ostaje opredijeljena da nastavi aktivnosti na sufinanciranju projekata uspostavljanja industrijskih zona u jedinicama lokalne samouprave gdje su do sada zabilježeni, kako kaže, dobri rezultati, te je u tu svrhu planirano 4,5 milijuna KM.

Izvor: FENA 

 

Vlada ZDK usvojila odgovore na dodatna pitanja iz upitnika EK

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Dom naroda usvojio proračun od 2,65 milijardi KM za 2019. godinu

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odobrio je većinom glasova proračun Federacije za 2019. godinu na jučerašnjoj konstituirajućoj sjednici u Sarajevu.

Budući da je u siječnju, proračun u istom tekstu većinom glasova odobrio i Predstavnički dom, stekli su se uvjeti za operativnost tog akta po objavi u Službenim novinama, odnosno za financijsku deblokadu Federacije.

U Domu naroda, proračun je jučer odobren bez mnogo rasprave uz zaključak da prilikom njegovog rebalansa bude razmotren zahtjev za izdvajanje dva milijuna KM za razvoj namjenske industrije u Unsko-sanskom kantonu.

Ovogodišnji federalni proračun odobren je u oba doma u ukupnom iznosu, predloženom iz Federalne vlade, od 2,65 milijardi KM.

Uz proračun je izglasan i popratni akt, Zakon o njegovom izvršenju.

FENA

Maglaj: Obilježavanje početka programa za smanjenje rizika od katastrofa

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini, uz podršku Švicarske, simboličnom ceremonijom u petak u Maglaju pokreću četverogodišnji program za smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj koji je namijenjen za lokalne zajednice.

- Sudjelovati će partneri iz UN agencija uključenih u realizaciju tog programa, predstavnici Ambasade Švicarske, relevantni partneri iz institucija na svim nivoima vlasti u BiH, kao i domaćini iz Maglaja, koji će prenijeti svoje iskustva i naučene lekcije zajednicama koje će biti obuhvaćene novim programom, a kako je najavljeno ceremonija počinje u 11.00 sati.

Danas novi saziv Doma naroda PFBiH: Federacija BiH bi konačno trebala dobiti novi proračun

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Na konstituirajućoj sjednici uvjerenja od CIK-a BiH treba dobiti 55 delegata, očekuje se izbor rukovodstva Doma, ali i konačno usvajanje proračuna za 2019. godinu.

Novi saziv Doma naroda Parlamenta Federacije BiH danas bi konačno trebao biti konstituiran, ali bi danas Federacija BiH konačno trebala dobiti i ovogodišnji proračun  zbog čijeg nedonošenja, između ostalog, kasne isplate civilnih i ratnih invalidnina. Povodom današnje sjednice, jučer je održan radno-konzultativni sastanak predstavnika političkih stranaka iz kojih dolaze delegati novog saziva s predsjedavajućom prethodnog saziva Lidijom Bradarom.

Bitno je delegiranje

CIKBiH je potvrdio izbore za 55 delegata novog saziva Doma naroda. Tim izborima biće u potpunosti popunjeni s po 17 delegata klubovi iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda, potpun će biti i Klub Ostalih sa sedam delegata, a nepotpun ostaje Klub Srba u koji je izabrano 14 delegata, koliko ih je ukupno prethodno bilo izabrano u svih deset kantonalnih skupština.

Dosad se kao mogući predsjedavajući novog saziva Doma naroda spominjao Ivo Tadić (HDZBiH) te Aljoša Čampara (SDA) kao potpredsjedavajući iz reda Bošnjaka. Vrlo je neizvjestan izbor potpredsjedavajućeg iz reda Srba.

- Sastanak je bio tehničkog karaktera, jer je neophodno konstituirati privremena radna tijela, koja moramo imati prije usvajanja budžeta. Ne treba naglašavati važnost sjednice Doma naroda, jer građani FBiH zaista to očekuju i nadamo se da će se konačno usvojiti budžet, rekla je federalna zastupnica Alma Kratina, koja je predstavljala DF na sastanku.

Asim Sarajlić, također federalni poslanik, predstavljao je SDA i kazao da su usuglašena privremena radna tijela: “Očekujemo preuzimanje mandata i formiranje klubova naroda. Bitno nam je da idemo s rukovodstvom Doma, a SDA će imati svoje prijedloge. Ključno je usvajanje budžeta i mislim da su toga svi svjesni, a bitno je i delegiranje za Dom naroda PSBiH, čime bi se kompletiralo formiranje zakonodavne vlasti u cijeloj državi nakon listopadskih izbora i što je posljednja kapija za kompletiranje većina za formiranje izvršne vlasti”. On formiranje izvršne vlasti očekuje u ožujku.

 

Novi, stari delegat Ostalih Aner Žuljević je kazao da je najbitnije izabrati novog predsjedavajućeg kako bi neko mogao potpisati proračun  koji se usvoji: “Očekujem da sjednica neće biti predmet politikantstva, već tehnički efikasna”. 

Delegat Zvonko Marić (SBB) očekuje da se danas razmatra proračun  koji će podržati, ukazavši ipak da bi taj proračun  ubuduće trebalo mijenjati.

Prijedlogom dnevnog reda u prvom dijelu sjednice bi trebala biti dodijeljena uvjerenja novim delegatima, položena svečana zakletva, izabrano rukovodstvo, ali i delegati za Dom naroda PSBiH. Iz HDZ-a BiH još prije dva dana je rečeno da su uputili liste kandidata za izbor delegata iz reda Hrvata za DN PSBiH.

Izvor: Oslobodjenje, Autor- M. Đ. R.

Minimalne mirovine rastu za 7,5 posto

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Redovnim povećanjem od oko četiri posto u travnju bit će obuhvaćeno svih 415.689 penzionera.

Dobre vijesti za umirovljenike u Federaciji BiH stigle su jučer iz Federalnog zavoda PIO/MIO. Minimalne mirovine porast će dva puta, i to za 7,5 posto, kazao je Zijad Krnjić, direktor Zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (MIO), prenosi Avaz.

Retroaktivna isplata 

Prvo redovno povećanje desit će se u travnju, a drugo čim bude usvojen proračun FBiH.

Kako je ranije i najavljeno iz Zavoda MIO/PIO, redovno povećanje za oko četiri posto bit će 15. travnja, a njime će biti obuhvaćeno svih 415.689 umirovljenika, koliko ih je sada na listi za isplatu, osim onih koji primaju maksimalne iznose mirovina od 2.174 KM.

Kao jedna od najbitnijih novina koje je donio novi Zakon o MIO/PIO jeste godišnje usklađivanje mirovina.

Zakon je definirao da će mirovine biti usklađivane 15. travnja s koeficijentom koji se dobije kao zbir 50 posto porasta BDP-a i 50 posto indeksa potrošačkih cijena - kazao je Krnjić.

On je podsjetio da je isplata travanjskog povećanja retroaktivna, odnosno s primjenom se počinje od 1. siječnja.

Kada je riječ o izvanrednom povećanju, ono će se odnositi samo na minimalne mirovine, koje će po usvajanju federalnog proračuna porasti za oko 3,2 ili 3,5 posto.

Ovaj izvanredni rast bio je planiran za početak godine. Zavod je 10. siječnja Vladi uputio prijedlog da najniže mirovine budu povećane i da one, umjesto dosadašnjih 348,06 KM, iznose 359,2 maraka.

Potrebno 90 milijuna!

U informaciji koja je tada dostavljena navedeno je da će tim povećanjem biti obuhvaćeno 193.800 umirovljenika.

Krnjić je dodao da će za ova dva povećanja mirovina u 2019. godini trebati dodatnih oko 90 milijuna KM, a prema sadašnjim i procjenama ekonomskih kretanja u FBiH, Zavod će imati dovoljno prihoda za to.

415.689 ukupno umirovljenika

4 % redovno povećanje

193.800 umirovljenika s minimalnim primanjima

3,2 ili 3,5 % povećanje minimalnih mirovina

348,06 KM iznosi sadašnja minimalna mirovina

359,2 KM iznosit će minimalna mirovina s izvanrednim povećanjem

 Izvor: Avaz.ba

 

 

Turnir u prstenu u Zavidovićima

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

HKD Napredak, podružnica Zavidovići i župa sv.Josipa Zavidovići organiziraju turnir u prstenu. 

Organizatori pozivaju sve zainteresirane za dobru igru i druženje na turnir u prstenu koji će se održati u subotu 2.3.2019. godine s početkom u 18:00 sati u Hrvatskom domu u Zavidovićima.


Sve zainteresirane ekipe mogu se prijaviti direktno u župni ured u Zavidovićima ili na broj telefona 032 866 142, kao i Vladi Sliškoviću Koki na broj telefona 063 495 477, do termina održavanja turnira.


Organizatori navode kako su uplate za sudjelovanje na turniru po ekipi u vrijednosti od 80 KM.